www.neovolt.ro administrat de NEOVOLT ENERGY SRL respectă legislația în vigoare privind protecția și confidențialitatea datelor și se obligă să protejeze confidențialitatea vizitatorilor site-ului său, să nu divulge datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii comunicării cu clienții săi, a confirmării comenzilor plasate, facturării, redactării termenilor contractuali sau trimiterii unor eventuale promoții și oferte speciale.

Înscrierea datelor personale reprezintă acordul expres și neechivoc în ceea ce privește utilizarea acestor date.

De asemenea, NEOVOLT ENERGY SRL poate utiliza datele colectate de la utilizatorii site-ului, pentru informarea acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, oferte și politica comercială.

NEOVOLT ENERGY SRL și www.neovolt.ro nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele dumneavoastră de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu comercializează, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu dezvăluie adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră în clar.
Nicio informație personală a utilizatorului site-ului www.neovolt.ro nu este publicată fără cunoștința utilizatorului, schimbată, transferată, atribuită sau vândută pe orice suport către terți. Numai ipoteza răscumpărării NEOVOLT ENERGY SRL și a drepturilor sale ar permite transmiterea unor astfel de informații către cumpărător potențial, care la rândul său, are aceeași obligație de a respecta legislația în vigoare privind protecția și confidențialitatea datelor.

Orice utilizator care a furnizat în cunoștință de cauză pe site-ul www.neovolt.ro adresa sa de email, poate opta oricând ca aceasta să fie ștearsă din baza de date awww.neovolt.ro. Pentru ștergerea datelor cu caracter personal utilizatorii trebuie să transmită solicitarea în scris, pe adresa de email office@neovolt.ro.
NEOVOLT ENERGY SRL și www.neovolt.ro nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale serverului ce găzduiește site-ul nostru sau acțiunilor unor terțe persoane.